Podporují mě

MUDr. Zuzana Roithová, MBA, bývalá ministryně zdravotnictví, bývalá europoslankyně

Víta Ulrycha si vážím nejen jako kolegy- kvalitního lékaře ale i jako  poctivého politika. Svou profesní i politickou cestu vyšlapává poctivě, krok za krokem. Má zkušenosti z komunální i krajské politiky. Zná dokonale svůj region. Ví, co lidi v Pardubickém kraji trápí nejen ve zdravotnictví. Velice oceňuji jeho morální a charakterové vlastnosti.  Nejsem sama, kdo vnímá, jak naléhavě naše země potřebuje právě takovéto minulostí prověřené ryzí osobnosti ve vysoké politice.

 

Doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

MUDr. Víta Ulrycha znám jako čestného a velice pracovitého člověka. Takové lidi potřebuje naše politická scéna jako sůl.
Podporuji jeho kandidaturu stejně jako celou kandidátku!

 

Mgr. MIluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu PČR a ředitelka školy Svítání


 

Čestnost, pracovitost, spolehlivost. To jsou vlastnosti, kterými se i v politice zaštiťuje řada lidí. V každodenní realitě však bohužel člověk čas od času zjistí, že není všechno zlato, co se třpytí. Jsem moc ráda, že stále jsou mezi námi ti, co možná méně okázale hovoří, ale o to víc pracují na tom, aby nešlo jen o vzletná hesla či prázdné fráze. Mnohokrát jsem se přesvědčila o tom, že MUDr. Vít Ulrych tím čestným, pracovitým a spolehlivým člověkem je. Navíc má v sobě velkou chuť pomáhat. Tak bychom teď mohli pomoct společně jemu v jeho snaze stát se poslancem.

 

Pavel Stara, předseda představenstva BK Pardubice, manažer Olympijského parku Pardubice

Vítka jsem poznal  nejprve jako známého mého kamaráda, pak se postupně naše cesty spojily i díky basketbalu, kde je v současné době členem představenstva a hlavně dlouhodobý fanoušek našeho klubu. Dnes vím, že je to člověk, na kterého se mohu spolehnout, je konstruktivní, ochotný řešit i nepříjemné věci a možná i díky svému povolání před nimi neuhýbat a to je cenná vlastnost. Pokud se rozhodl jít do politiky, tak jsem přesvědčen, že to důkladně promyslel a zkrátka - chce pomoci. Je normální, že jsou věci, kde se třeba i názory liší, ale on je umí respektovat a naslouchat jim.

 

Ing. Hana Demlová, emeritní primátorka města Pardubic, manželka, matka tří dětí a babička deseti vnoučat

Ráda bych ve sněmovně viděla takové naše zástupce, kteří mají optimistický pohled na svět. Kteří také mají rádi svou práci a hlavně, kteří se dokážou za vše, co považují za správné a důležité pro přítomnost a hlavně budoucnost, postavit s plným osobním nasazením. Takový pan doktor Ulrych, kterého znám deset roků, je.

 

Mgr. Tomáš Zdechovský, europoslanec, Hradec Králové

S Vítkem jsem měl už řadu příležitostí spolupracovat v rámci KDU-ČSL a mnohokrát mi pomohl. Vážím si ho jako člověka pracovitého, spolehlivého a hlavně přátelského a ochotného pomáhat. Mám velkou radost, že se rozhodl kandidovat do Poslanecké sněmovny, protože věřím, že by byl se svým obrovským nasazením a odbornými znalostmi velkým přínosem. Budu proto moc rád, když ho podpoříte svým preferenčním hlasem.

 

Doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., vysokoškolský učitel, emeritní děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Pana doktora Ulrycha jsem měl příležitost poznat v rámci posledních komunálních voleb, kdy podporoval naši kandidátku. Velmi oceňuji jeho bystrý úsudek, racionální pohled na řešení problémů a skvělou komunikativnost. Lidský přístup k politickým problémům je u něj, coby lékaře, samozřejmostí. Z těchto i mnoha dalších důvodů mu velmi přeji v blížících se parlamentních volbách úspěch.

 

Ing. Kvido Štěpánek, český podnikatel a filantrop, majitel firmy Isolit - Bravo, Jablonné nad Orlicí

Čas od času kouzlem nechtěného pronikne na světlo boží, jaká je politika v zákulisí žumpa a hnůj. (Takhle přesně mi to řekla jedna nesmírně obětavá a pracovitá paní – kandidátka do PS za ČSSD, když se vrátila z jejich volební schůze.) Jediný způsob, jak tento hrozný stav změnit je, že do politiky vstoupí čestní a inteligentní lidé. Doktor medicíny Vít Ulrych je jedním takovým, za kterého bych dal ruku do ohně!

 

 

Mgr. David Šimek, starosta, Svitavy

David Šimek portrét

Vítám kandidaturu Víta Ulrycha ve volbách do Poslanecké sněmovny a má moji plnou podporu ve svém předvolebním snažení. Díky svému působení na několika místech našeho rozmanitého regionu je velmi dobře obeznámený s problémy jeho jednotlivých částí. Nejen jako lékař je schopný naslouchat lidem a starostem, které je trápí. Jsem přesvědčen, že své schopnosti zúročí i v pozici zástupce našeho kraje v Poslanecké sněmovně.

 

Ing. Petr Šilar, senátor

Vít Ulrych je jedním z předních kandidátů KDU-ČSL, kteří mají mou plnou podporu. Jeho erudovaný zájem o dění veřejné se mu daří vynikajícím způsobem skloubit s životním úkolem, jemuž se plně věnuje jako všeobecně uznávaný lékař - onkolog. Do Poslanecké sněmovny patří pro svou věcnost, schopnost přesně formulovat své názory. Umí jít hned k jádru věci. A o tom by práce v Parlamentu měla být především.

 

 

prim. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D., zástupce přednosty Ortopedické kliniky FN a LF UK Hradec Králové, Pardubice

Podporuji kandidaturu MUDr. Víta Ulrycha  jako velmi pracovitého, ochotného, spolehlivého, odborně zdatného a čestného člověka.Věřím, že jeho zvolení do Poslanecké sněmovny by bylo pro českou politiku významným přínosem a přeji mu proto ve volbách hodně zdaru!

 

Adolf Vondrka, jednatel a majitel, Rybniční hospodářství s.r.o., Lázně Bohdaneč

Podporuji Vítka Ulrycha a kandidátku KDU-ČSL, protože strana jako celek ukázala v posledních čtyřech letech vrcholnou politickou úroveň, kulturu a plnění svého volebního programu. Nesmírně obětaví, čestní a zodpovědní lidé, kteří hájí tradiční hodnoty, lidskou svobodu a důstojnost. Přesně takového jsem poznal při mnoha setkáních i Vítka Ulrycha – člověka schopného, pracovitého a spolehlivého. Jako lékař je pro něj přirozené pomáhat druhým a poskytovat službu veřejnosti – v politice tak nesmírně důležitá vlastnost. Přeji mu, aby ve volbách uspěl a pokračoval v budování slušné a čestné politiky tak jako jeho kolegové v předešlých čtyřech letech.

Podporuji Vítka Ulrycha a kandidátku KDU-ČSL, protože strana ukázala v posledních čtyřech letech vysokou politickou úroveň, kulturu a plnění svého volebního programu. Nesmírně obětaví, čestní a zodpovědní lidé, kteří hájí tradiční hodnoty, lidskou svobodu a důstojnost. Přesně takového jsem poznal při mnoha setkáních i Vítka Ulrycha - člověka schopného, pracovitého a spolehlivého. Jako lékař je pro něj přirozené pomáhat druhým a poskytovat službu veřejnosti - v politice tak nesmírně důležitá vlastnost. Přeji mu, aby ve volbách uspěl a pokračoval v budování slušné a čestné politiky tak jako jeho kolegové v předešlých čtyřech letech.

 

René Živný, radní Pardubického kraje, Pardubice

René Živný portrét

Jako krajský radní dobře vím, že Pardubický kraj musí být v obou komorách parlamentu reprezentovaný lidmi, kteří znají  jeho problémy. Vít Ulrych takovým člověkem bezesporu je a má moji plnou důvěru. Bylo by mi velikou ctí spolupracovat s ním jako s poslancem a ostatním jej mohu vřele doporučit coby dobrou volbu pro novou Poslaneckou sněmovnu.


Mgr. Květa Štěrbová, ředitelka KROUŽKY ČR VÝCHOD, o.p.s

Dovolme sami sobě luxus a žijme ve společnosti lidí, kteří jsou pracovití, vzdělaní, féroví a myslí vždy o krok napřed tak, že to přinese význam a výnos nám všem. Takovým lékařem a osobností je pro mne MUDr. Vít Ulrych, on prostě maká a nejen hezky mluví :-) Proto má moji jednoznačnou podporu a držím mu pěsti i na "domácí půdě", tedy v komunální politice. Jak všichni víme, to je často ten nejtěžší "zápas", aneb obstojí opravdu Ti nejvyrovnanější a nejsilnější osobnosti. Vítek má moji podporu a jsem si jista jeho úspěchem.

 

Věra Holoubková, lektor anglického jazyka, Němčice nad Labem

Podporuji KDU-ČSL a tím i Tebe, upřímného, spolehlivého a pracovitého člověka. Sleduji Tě, jak postupuješ cílevědomě krok za krokem ve veřejném prostoru. Věřím Ti a budu Tě podporovat v nastávajících volbách do Poslanecké sněmovny. Poselství, předávané ve Vaší rodině z generace na generaci, upřímně pomáhat druhým a prosazovat hodnoty ve veřejném zájmu mi dává jistotu, že totéž dokážeš i Ty.

 

Tomáš Čapoun, ekonom a Ing. Lenka Roušarová, vedoucí odd. na Katastrálním úřadě pro Pardubický kraj, Pardubice

Víťu znám zhruba od sametové revoluce a vážím si ho pro jeho smysl pro spravedlnost, spolehlivost a hlavně tak nějak lidskost. Vždy mě udivoval jeho opravdu rozsáhlý (až neskutečný) všeobecný přehled, v posledních letech i zapálenost a snaha "situaci" v naší zemi změnit. Jsem zcela přesvědčen, že takovýchto lidí je opravdu málo a má nejen našemu zdravotnictví co dát.

 

Mgr. Tomáš Kroulík, radiologický fyzik Onkologické centrum Multiscan, Slatiňany

 

Viťu znám už 15 let jako kolegu i jako kamaráda. Za tu dobu jsem tak měl možnost poznat,, že jde o
člověka názorověkonzistentního, člověka, který neodmítne podat pomocnou ruku. I proto vítám jeho
kandidaturu za KDU-ČSL.

Viťu znám už 15 let jako kolegu i jako kamaráda. Za tu dobu jsem tak měl možnost poznat, že jde o člověka názorově konzistentního, člověka, který neodmítne podat pomocnou ruku. I proto vítám jeho kandidaturu za KDU-ČSL (Koalici pro Pardubice).

 


Miloslav Zezula, hlavní pořadatel Běhu naděje v Poličce, Polička

Vítek podporuje Běh naděje. Jeho volba je nadějí i pro nás!

 

MUDr. Kateřina Vondráčková, onkoložka, Pardubice, centrum Multiscan s.r.o.

Kateřina Vondráčková

Na Vítu Ulrychovi si velmi cením jeho ochoty, spolehlivosti, férového jednání s ostatními a zápalu pro práci, kterou dělá. Znám ho už delší dobu a jsem přesvědčena o tom, že zmíněné vlastnosti by určitě dokázal využít i jako politik. Česká politika by potřebovala více takových lidí jako je on.

 

MUDr. Marcel Hasch, Gynekolog-porodník, genetik a specialista na prenatální diagnostiku, Plzeň

Marcel Hasch Portrét

Vítka Ulrycha jsem měl možnost dobře poznat během šesti let studia medicíny v Plzni jako fajn kamaráda a člověka, který drží slovo a můžu se na něho kdykoli spolehnout. Věřím, že jeho zvolení do Poslanecké sněmovny by bylo pro českou politiku přínosem a přeji mu proto ve volbách hodně zdaru!


prim. MUDr. Jana Zahradníková, psychiatrička, Lnáře

Jana Zahradníková

Naše přátelství s Víťou trvá od dob studií. Pro mě je to člověk s výborným charakterem, s empatií, s rozhledem. Vážím si ho pro jeho pevné názory, pro jeho zapálení a chuť něco změnit. Je to skvělý lékař, odborník se zlatým srdcem. Skoro bych napsala, že ho je do politiky škoda. Ale spíš naopak, takových lidí jako je Vítek je právě nejvíc potřeba! Bude skvělý a jsem ráda, že ho mohu podpořit.

 

MUDr. David Hynčík, psychiatr, Plzeň

David Hynčík - portrét

Vítka znám již od dob studia medicíny jako člověka, který kromě inteligence oplýval i citem pro pomoc bližním a smyslem pro humor. Toto vše propojeno, činí jeho osobnost velmi lidskou, moudrou a chápavou. Není "škrobeným panákem", který klade důraz jen na chladný kalkul a vychytralý pragmatický prospěch. Přitom se nenarodil do "zlaté kolébky", ale musel se již v dobách studia postarat sám o sebe. Názory na fungování společnosti nijak oportunisticky nemění, zůstává již léta věrný svému pohledu na svět. Podporuji jeho kandidaturu do poslanecké sněmovny České republiky.

 

MUDr. Marie Blažková, psychiatrička a předsedkyně sdružení Smíření, hospicového srdužení pro Pardubický kraj, Chrudim

MUDr. Marie Blažková

Schopnost naslouchat druhým by měla být vlastní každému člověku, ale v politice se s ní bohužel setkáváme spíše výjimečně, respektive téměř vůbec. Sama se navíc s problémem nedostatku empatie a umění porozumět druhým setkávám ve své praxi. Víta Ulrycha jsem se rozhodla podpořit, protože patří k lidem, kteří zmíněné schopnosti mají, věřím mu a myslím si, že by alespoň svým malým dílem mohl přispět k tomu, aby se česká politika stala o něco lidštější.

 

Ing. Lukáš Podstata, konstruktér, Pardubice

Lukáš Podstata

Vítek Ulrych je mým dobrým kamarádem a nejvíce na něm obdivuji, že má vedle své náročné práce čas a chuť aktivně se zajímat o věci veřejné a  angažovat se v politice. Člověk s jeho rozhledem a schopnostmi by byl rozhodně důstojným reprezentantem našeho kraje a člověkem na svém místě. Má proto moji podporu ve svém předvolebním úsilí a držím mu palce.

 

Ing. Radek Jurka, konstruktér, České Budějovice

Radek Jurka

Vítka znám z rodiny jako jeho švagr a držím mu palce, aby se mu podařilo uspět. Mohu ho doporučit jako slušného člověka ochotného pomáhat druhým. Je-li pro někoho politika koníčkem jako je tomu i v jeho případě, rozhodně se nebojím, že by se v případě zvolení změnil.

 

Ing. Miloš Měkota, geodet, Pardubice

Miloš Měkota

Vítek je můj dlouholetý kamarád. Jako motorkář bych mu vedle splnění jeho celoživotního snu - jízdy na motorce Harley-Davidson, přál i zvolení do Sněmovny. Znám ho jako rovného a přímého člověka, který se neztratí ani v politice. V říjnu mu budu držet palce, aby se mu podařilo alespoň to druhé.

 

Ing. Martin Vaníček, obchodní ředitel, Němčice nad Labem a Pardubice

Martin Vaníček

Pana doktora Víta Ulrycha znám, jako poctivého člověka a špičkového odborníka,který nikdy neodmítne pomoci druhým v nouzi. V dnešní době většina lidí nadává na politické poměry a touží po změně k lepšímu. Pokud se tak má stát, musí se v první řadě do politiky dostat více poctivých lidí. Je proto na čase podpořit a zvolit do těchto funkcí lidi s vysokým morálním kreditem. Mohu-li někoho voličům doporučit, pak právě pana doktora Víta Ulrycha.

 

Kateřina Kerthova, učitelka, Illinois

Kateřina Kerthova

Víta Ulrycha znám od 3.třídy ZŠ, dále jsme spolu došli až k maturitě na Gymnáziu v Hradci Králové. Už tehdy jsem Víta vnímala jako usměvavého, pohodového a skromného kluka, dobrého člověka. Studovali jsme každý jinou VŠ. Po letech jsem se s ním setkala v Chicagu, kde jako onkolog zastupoval ČR na světovém semináři v USA. Víta si cením pro jeho dobrou, charakterní povahu, pracovitost a skromnost. Je zodpovědný otec, který usiluje o demokratické vzdělávání našich dětí a člověk, který vynakládá své schopnosti, vědomosti a zkušenosti pro dobro lidí.

 

Filip Tobrman, systémový inženýr - metrolog, Plzeň

Filip Tobrman

Viťu Ulrycha znám léta jako člověka slušného, čestného, názorově stálého, též jako jedince s ohromným rozhledem a v neposlední řadě jako výborného odborníka. Vážím si jeho charakterových kvalit, a proto bych chtěl touto cestou podpořit jeho rozhodnutí.Je jasnou volbou pro ty, kdo chtějí naši zkorumpovanou, prospěchářskou a do sebe zahleděnou politickou scénu změnit.

 

Mgr. Alena Ulrychová, důchodkyně - učitelka, Hradec Králové a hlavně moje maminka

Jsem moc ráda, že i můj syn Vítek pokračuje ve stranické tradici svých rodičů i prarodičů. Věřím tomu, že spolu s ním bude obrozená KDU-ČSL pozitivně ovlivňovat politické směřování naší země.

 

Mgr. Lada Ševčíková, fyzička, Nový Jičín

Ahoj Vítku, tak ty jsi tu politiku vzal vážně????? Škoda, že nevolím v Pardubickém kraji, nicméně tě podporuji a věřím, že se s tou svou veselou náladou někam probojuješ a posuneš to sprosté slovo na vyšší úroveň.

 

MUDr. Mojmír Randula, onkolog, Svitavy
Víťu Ulrycha znám jako dobrého lékaře a poctivého člověka. Přeji jemu i KDU- ČSL úspěch v nadcházejících volbách, neboť věřím, že program a hodnoty, které prosazují, nejsou jen prázdnými frázemi a populistickými sliby, ale vycházejí z reálných problémů naší země a jsou na ně tou správnou odpovědí.

 

Mgr. Luboš Homola, fyzik, Nový Jičín

Jsem znechucený situací na české politické scéně a myslím si, že je v ní potřeba nových slušných a chytrých lidí. Jak Vítka znám, to vše splňuje a proto ho podporuji pro volbu do Poslanecké sněmovny.

 

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., onkolog, Plzeň

Ahoj Vítku, moc ti držím palce, abys "TO" změnil, přesto doufám, že zůstaneš náš, s námi a v té špíně hlavně nezměníš sám sebe. Pak bys hlavně nesměl zůstat donkichotsky sám, aby tě ty mlýny nesemlely. Vydrž, v boji s tou zákeřnou politickou saní tě podporuje Tomáš Svoboda

 

Mgr. Monika Gogová, manažerka, Brno

Víťu jsem se rozhodla podpořit, jelikož si nedovedu představit, že by ho politika dokázala změnit. Je to člověk, který lidem upřímně pomáhá a zajímá se o osudy veřejného bytí. Myslím si, že silná osobnost, která se politikou nenechá semlet a udrží si osobní čistotu, je v politice víc jak nutná. Upřednostnění zájmu veřejnosti před osobním obohacením se z politiky téměř vytrácí.

 

MUDr. Jan Louda, anesteziolog, Plzeň

Víťu znám již přes dvacet let a za tu dobu jsem měl možnost nahlédnout i do  jeho nitra. Poznal jsem ho jako člověka názorově pevného, charakterního a  hlavně lidského. Ve svých politických aktivitách má moji plnou důvěru a podporu.

 

MUDr.  Karel Šťastný, Ph.D., chirurg – mamolog, Pardubice

Obvykle nemívám ve zvyku vyjadřovat se k politickému dění či někoho veřejně podporovat, ale v těchto volbách jsem se rozhodl udělat výjimku. Víta Ulrycha si vážím jako slušného, schopného a pracovitého člověka. Vítám proto jeho rozhodnutí kandidovat do Poslanecké sněmovny a velmi bych mu přál, aby byl zvolený. Nepochybuji o tom, že podobně jako v profesi lékaře by dokázal odvést veliký kus práce i v politice.

 

Doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc., zastupce přednosty dětské kliniky FN Hradec Králové

Jako švagr samozřejmě Vítka dobře znám z rodiny a vím, že je člověkem, který splní to, co slíbí. Jsem velmi rád, že se rozhodl angažovat v politice. Jeho případné působení by bylo přínosem jak pro naše zdravotnictví, tak pro celou naši politiku.


Ing. Jiří Mynařík, vedoucí radiologický fyzik, Pardubice

Vítek je velmi pracovitý člověk, odborník ve svém oboru, profesionál, spolehlivý kolega i kamarád zároveň. Podporuji proto jeho kandidaturu do Poslanecké sněmovny a pevně doufám, že uspěje.


Ing. Zdeněk Harvánek, projektant, Pardubice

Vítka znám jako kamaráda a cením si na něm jeho inteligence, svědomitosti a schopnosti zachovat si lidský přístup vůči ostatním. Jsem proto rád, že se rozhodl kandidovat do Poslanecké sněmovny, protože lidé jako on jsou na vyšších místech potřeba v každé době.


MUDr. Jan Stejskal, PhD., onkolog, Pardubice

S Vítem Ulrychem mám tu čest spolupracovat ve své branži. Je bezpochyby odborníkem ve svém oboru a jsem přesvědčený, že svůj smysl pro spolehlivost, preciznost a vysoké pracovní nasazení bude schopný prokázat také ve vrcholné politice, kde bude moci zúročit svůj dlouholetý zájem o věci veřejné a napomoci tak zlepšit úroveň českého zdravotnictví.

 

MUDr. Josef Dvořák, praktický lékař, Plzeň

Vítek Ulrych byl šest let mým spolužákem na lékařské fakultě v Plzni. Za tak dlouhou dobu máte možnost poznat člověka velmi dobře a víte, co od něho můžete očekávat. Velmi rád vzpomínám na ta léta strávená s ním během studií. Poznal jsem ho jako velkého dříče a zároveň člověka, který nezkazí žádnou legraci. Myslím, že právě takové vlastnosti by měl mít ideální politik a budu mít velikou radost, když se mu podaří v říjnu uspět.

 

Hanka Krausová, Key Account Manager, Chrast u Chrudimi

Profesionál ve svém oboru - z medicíny dle mého nejtěžším. Skvělý kamarád co nikdy neodmítne pomoc a bezva táta dvou krásných holek. V neposlední řadě ten nejlepší bavič....třeba ve sklípku. Takový je Víťa v mých očích. Všechno ostatní by byly žvásty.

 

Prim. MUDr. Josef Žižka, emeritní primář chirurgie Orlickoústecké nemocnice

Kandidaturu lidí jako je Vít Ulrych považuji za dobrou zprávou pro naši politiku. Jako jeho kolega vím, že ve své práci je člověkem férovým a spolehlivým.  Velmi rád ho proto doporučuji jako jednoho z těch, kteří mohou neutěšené poměry na naší politické scéně změnit k lepšímu.

 

MUDr. Wieslaw Strzondala, onkolog, Praha

Přeji Ti, abys prorazil a aby jsi ve volbách zaznamenal maximální úspěch, držím palce.