Před jednáním zastupitelstva jsem na chvíli nahradil v klubu Pirátu zastupitele za Stranu Zelených Jakuba Kutílka :)

XX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic

20. 6. 2020 18:14 Ve čtvrtek 18. června se konalo XX. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Pardubice. Přináším Vám opět své poznámky k jeho průběhu.

1️⃣ V rámci bodu 1. Zprávy o činnosti rady města a po dotazu od pana zastupitele Petra Klimpla na jednání primátora a náměstka Nadrchala o objektu "Bobr" na Dukle, jsem se ptal, jak to vypadá s projektem spolku Aikido Klub Pardubice, který má již několik let připravenou studii. Ta je však bohužel finančně poměrně hodně náročná. Spolek bude vyzván k nabídce pro případný odkup tohoto chátrajícího objektu v soutěži s dalšími zájemci, kteří se o něj také zajímají. Objekt dlouhodobě chátrá, město musí vynakládat prostředky na nezbytné opravy, snad se najde smysluplné využití.

 

2️⃣ Schválili jsme odkoupení kaple sv. Trojice u Parama ve Svítkově od současných majitelů za 60 tis. Kč se záměrem, že torzo kaple následně předáme spolku Omnium - Život památkám , který opět potvrdil zájem kapli opravit a zachránit.

 

3️⃣ V oblasti rozvoje sportovišť je pro Koalici pro Pardubice nadále prioritou projekt DUKLA Sportovní a proto mě těší, že zastupitelstvo schválilo memorandum s Pardubickým krajem, potvrzuje význam připravovaného projektu i pro celý kraj, který tím vyjádřil podporu projektu, nebude sloužit pouze městu Pardubice, ale bude významným sportovištěm pro sportovce celého Pardubického kraje.

 

4️⃣ U bodu, v kterém se projednávalo finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci, jsem zmínil nutnost nejen šetření města, ale i městských společností. Poděkoval jsem zastupitelům obcí, kteří vytvořili tlak na vládu ČR a poslance, kteří nakonec odsouhlasili senátní návrh kompenzace 1200 Kč/obyvatele pro obce. Zde musím zmínit i to, že velkou zásluhu na upozornění na tento problém má KDU-ČSL (Jan Bartošek, Jan Grolich) a snad pomohla i moje maličkost, když jsme schválili na jednání rady města můj návrh usnesení mířící proti původnímu návrhu ministryně Schillerové sebrat peníze samosprávám.

 

5️⃣ Byl schválen závěrečný účet města Pardubice za r.2019. Hospodaření města skončilo záporným saldem hospodaření ve výši 98 802 960,39 Kč. Deficit rozpočtu roku 2019 je kryt finančními prostředky z přebytku hospodaření z předchozích let a čerpáním úvěru z úvěrového rámce KB.

 

6️⃣ Po pondělní radě i zastupitelstvo schválilo dotaci 300 tis.Kč Divadlu Exil, město Pardubice tak získá moderní sál menší velikosti v Machoňově pasáži, který svým umístěním a kapacitou bude vyhovovat mnoha subjektům kulturní scény ve městě. Dalším investorem bude Rozvojový fond města Pardubice.

 

7️⃣ Pardubice promění část areálu ZŠ Erno Košťála v samostatnou základní školu Montessori zahrnující oba stupně výuky. Projekt, který má město už kompletně připravený, již získal stavební povolení. Celkové předpokládané náklady stavby jsou 52,8 mil.,-Kč. Rozšíří tak nabídku školských zařízení v našem městě o tento druh výuky i na druhém stupni a v novém prostředí.

 

8️⃣ Schválili jsme Memorandum o spolupráci při rozvoji Regionální fotbalová Akademie Pardubického kraje mezi statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem, Fotbalovou asociací České republiky a Nadačním fondem regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje.

 

Jednání skončilo možná i díky nepřítomnosti hlavního opozičního řečníka Františka Brendla již v 19,00 hod. Těším se na viděnou či čtenou při dalším jednání zastupitelstva po prázdninách 24.9.20.