X. zasedání Zastupitelstva města Pardubic

25. 10. 2019 12:31 Včera se konalo X. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Pardubice. V následujícím přehledu najdete pár poznámek k jeho průběhu, který byl v čase 15,00-20,00.

1️⃣ Zaznamenal jsem od manželky jednoho ze zastupitelů výtku, že jednání ZmP bereme příliš vážně. Tak jsem se na začátek snažil odlehčit svým příspěvkem - vtipem k projektu Revolution Train, ale nejsem si jist, jestli to všichni pochopili nebo za to může horší nové ozvučení zasedacího sálu? 

2️⃣ Převody pozemků a nemovitostí: Mj. jsme neschválili prodej pozemku pro vybudování parkovacích míst v Polabinách Lonkova point, bylo by to řešení nesystémové a opět by ubyl kousek zeleně v sídlišti. Nicméně chápeme potřebu navýšení parkovacích míst v této oblasti, proto již na předminulé radě města si to vzal za úkol náměstek Petr Kvaš.
3️⃣ HC Dynamo Pardubice Bylo schváleno několik usnesení k HC Dynamo:
✳️ Prošlo doporučení na snížení počtu členů DR (zde jsme se za Koalici pro Pardubice - KDU-ČSL a Nestraníci) zdrželi hlasování, protože jsme požadovali zastoupení v DR abychom mohli více dohlížet na tento náš městský majetek, což nebylo našimi koaličními partnery akceptováno).
✳️ Byl schválen záměr poskytnutí provozní dotace ve výši 5 mil. Kč společnosti pro HC Dynamo za několika podmínek.

✳️ ZmP vyzvalo minoritní akcionáře, aby podpořili realizaci navýšení základního kapitálu společnosti o částku 31 mil. Kč.
✳️ ZmP ukládá jednat se zájemcem o akciový podíl ve společnosti HC Dynamo a.s. s panem V. Pitterem (chystá se koupit akcie od p.Šudy), o podmínkách jeho případné budoucí součinnosti s městem Pardubice.
✳️ ZmP ukládá připravit výběrové řízení prodeje akciového podílu města Pardubice v HC Dynamo, ukládá připravit varianty vlastnictví, užívání a provozování multifunkční arény a ukládá připravit seminář, kde bude podána zpráva o aktuálním způsobu manažerského řízení klubu HC Dynamo. (na což jsem upozorňoval na jednom ze zářijových seminářů k HC a tímto děkuji hlavně pardubické ODS za přípravu tohoto materiálu).
4️⃣ Diskuze
✳️ Musel jsem reagovat na invektivu p. Makrlika, který opět zaútočil na basketbal v Pardubicích jen proto, že klub skončil v tabulce za BK Svitavy.

To se bohužel ve sportu občas stává, že nejste první ani druzí. 
✳️ Pozval jsem za organizátory zastupitele a občany města Pardubice na pietní setkání k přiipomínce transportu Židů z Pardubic do Terezina v roce 1942, které se bude konat v pardubickém evangelickém kostele (ul.Sladkovského) v sobotu 30. listopadu 2019 od 17 hodin. Zároveň jsme diskutovali (díky za podporu zastupiteli Matěji Slanařovi) o nutnosti vytvoření pietního místa k připomínce holocaustu - je v jednání náměstkyně Dvořáčkové, starostky Městského obvodu Pardubice I Aleny Stehnové a Židovské obce v Praze.
5️⃣ Poprvé včera byl JEDNOMYSLNĚ schválen návrh na dotaci 3 miliony Kč pro Pardubickou nemocnici na koupi očního operačního mikroskopu, jehož jsem byl spolupředkladatelem s náměstkem Jakubem Rychteckým. Jak symbolické v roce, kdy legenda českého očního lékařství a Pardubické nemocnice doc. Iserle slaví nádherné životní jubileum - sté narozeniny. Schváleno poprvé všemi 39 hlasy zastupitelů.

Poděkoval jsem zaměstancům Pardubické nemocnice za jejich péči o zdraví nejen obyvatel Pardubic a Pardubického kraje.

ℹ️ Včera skončilo zasedání nezvykle brzy, již před osmou hodinou večerní. Další nás čeká 21. listopadu, opět od 15,00.