Petice za ústavní ochranu vody a půdy

8. 9. 2019 20:05 Přijďte podepsat petici a pomozte nám ochránit životní prostředí v České republice! U petičního stánku, který bude k dispozici po celý den na třídě Míru v Pardubicích 9.9.2019 ráno můžete potkat i předsedu KDU-ČSL a poslance Marka Výborného a ráno i odpoledne radního města Pardubice Víta Ulrycha.

Země nám byla svěřena do správy, jinou nemáme. Stejně jako předchozí generace máme povinnost o ni pečovat a předat ji v pořádku dalším generacím.
Voda je nenahraditelnou surovinou a součástí našeho každodenního života. Dlouhodobé sucho trápí nejen zemědělce, ale každého z nás. Voda je strategická surovina. Ústavní ochrana vody bude znamenat nadřazení obecného zájmu o její ochranu. Ve skutečnosti se to může promítnout při ochraně podzemních vod před kontaminací nebo při budování opatření zadržujících vodu v krajině. Česká republika se tak hrdě přihlásí k boji proti suchu a dá jasně najevo, že bez vody se nedá žít.
Úbytek úrodné půdy a snižování její kvality je převážně důsledkem lidské činnosti. Na mnoha místech se z polí stávají pouště - a to kvůli špatnému hospodaření. Řada takových zásahů může být nevratných. S tím musíme přestat. Musíme zachovat půdu pro zemědělskou činnost a obživu obyvatel. Na mnoha místech bude nutné vrátit krajině její původní podobu.

Více informací najdete zde: http://vodanadzlato.kdu.cz/

 

Petiční stánek najdete na náměstí u tržiště Veselka, v případě nepříznivého počasí u vstupu do Machoňovy pasáže.