Oslava 100. výročí vzniku ČSR 28.10.2018

27. 10. 2018 20:20 Pardubáci, přijďte s námi v neděli oslavit 100. výročí založení samostatného Československého státu. Kolem půl třetí na náměstí Čs. legií budu rád, když vyslechnete i můj projev k tomutu významnému výročí.

Program slavnostního aktu 100. výročí vzniku ČSR 28.10.2018

Program:

14:00 zahájení slavnostního aktu k 100. výročí vzniku ČSR, nástup čestné stráže k soše T. G. Masaryka

3 x signál „POZOR“

nástup nosičů věnců a zařazení hostů za věnce a květinové dary v protokolárním pořadí institucí

14:05 – 14:20 kladení věnců a květinových darů k pomníku T. G. Masaryka dle protokolárního pořadí institucí

Senát PČR

Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu PČR

Poslanci PSP ČR

JUDr. Jan Chvojka, poslanec PSP ČR

Armáda ČR

podplukovník Ing. Vojtěch Chaura, zástupce ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice

Statutární město Pardubice

Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubice

Městské obvody

starosta MOP I. Ing. arch. Jaroslav Menšík

starosta MOP V. Jiří Rejda, DiS.

Univerzita Pardubice

prorektor prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Masarykova společnost Pardubice

zástupci Masarykovy společnosti

Československá obec legionářská

zástupci Československé obce legionářské

Český svaz bojovníků za svobodu

zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu

Klub přátel Pardubicka

zástupci Klubu přátel Pardubicka

Konfederace politických vězňů Pardubice

zástupci Konfederace polických vězňů Pardubice

Sdružení československých dobrovolníků ve Francii

zástupci Sdružení československých dobrovolníků ve Francii

Sokolská župa Východočeská-Pippichova

zástupci Sokolské župy Východočeské-Pippichovy

Svaz pomocných technických praporů

zástupci Svazu pomocných technických praporů

Tělocvičná jednota Sokol Pardubice

zástupci TJ Sokol Pardubice

ČSSD

zástupci ČSSD

KDU-ČSL

zástupci KDU-ČSL

KSČM

zástupci KSČM

14:20 pozdravení a přivítání hostů moderátorem

14:25 proslovy – zahájení primátorem statutárního města Pardubice Ing. Martinem Charvátem

moderátor vyzývá další řečníky k projevům v protokolárním pořadí:

  • 1. místopředsedkyni Senátu PČR paní Miluši Horskou
  • poslance PSP ČR pana Jana Chvojku
  • předsedu Masarykovy společnosti Pardubice pana Jiřího Kotyka
  • zástupce KDU-ČSL Víta Ulrycha

14:45 hymna (Kde domov můj + Nad Tatrou sa blýska) v podání VUS Pardubice

 

 

14:50 ukončení slavnostního aktu

  • na závěr zazní píseň Ach, synku, synku v podání VUS Pardubice

Další program tohoto významného svátku najdete zde: https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/oslavy-100-vyroci-vzniku-ceskoslovenska-v-pardubicich/projekt-zazijte-to-znovu/?fbclid=IwAR0kc0P2cQamTQt69UTBNk60YY1rRJ0t6l0bBYD2-uafxzxLCpLGIioqWls

 

Další fotografie: