Je třeba zrychlit čerpání dotací z fondů EU

29. 1. 2019 12:59 Peníze s evropského rozpočtu dostávají hlavně hospodářsky méně vyspělé členské země včetně ČR. Nyní dochází k tomu, že naše ekonomika roste mnohem rychleji než průměr EU.
Česko bohatne jak reálně, tak i statisticky uměle „zbohatne“ o 5 až 6 procentních bodů i vlivem brexitu, což bude mít samozřejmě vliv na alokaci peněz z kohezní politiky. Pro období po roce 2020 se očekává další mírný nárůst relativní vyspělosti ČR. V blízké budoucnosti se neočekává významnější rozšíření EU, které by mělo zásadní vliv na průměrné HDP (hrubý domácí produkt) resp. HND (hrubý národní důchod) na obyvatele EU. Odchod Velké Británie z EU přinese snížení průměrné vyspělosti EU a současně zvýšení relativní vyspělosti ČR.
Současná politika soudržnosti, včetně tří kategorií regionů (rozvinuté, přechodové méně rozvinuté) nejspíše zůstane alespoň v hrubých obrysech zachována. Většina regionů ČR (s výjimkou Prahy) při vyjednávání o víceletém finančním rámci 2014 – 2020 spadala do kategorie méně rozvinutých regionů (do 75 % průměrného HDP EU/obyv.) dosáhla na nejvyšší míru podpory (včetně kraje Pardubického). Dle statistik z roku 2015 hranici 75 % překročily tři další regiony (Jihovýchod, Jihozápad a Střední Čechy), tzn. že se tak regiony přechodovými. Poklesnout má ale i poměr peněz určených na ekonomickou, sociální a teritoriální soudržnost.

Pro následující období musí obce a regiony počítat s méně penězi, které budou moci získat z EU, proto je důležité mít projekty připravené co nejdříve.

(s využitím dat od českého europoslance za KDU-ČSL Tomáše Zdechovského)