IX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic

20. 9. 2019 10:28 Včera se konalo IX. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Pardubice. V následujícím přehledu najdete pár poznámek k jeho průběhu, který byl v čase 15,00-22,30.

1️⃣ Byl schválen program navržený Radou města Pardubice, tzn., že bod č.22 - odvolávání členů RmP nebyl předřazen na začátek.


2️⃣ Zpráva o prodeji pozemků: Bohužel neprošel můj návrh na zrušení prodeje pozemku společnosti Barth na Cihelně, na kterém se nachází veřejná zeleň se 3 vzrostlými stromy, pro účel vybudování několika parkovacích míst pro potřeby této společnosti. Nicméně děkuji za slovní podporu 
Jakubu Kutílkovi a dalším zastupitelům, kteří byli rovněž proti.
Děkuji řadě zastupitelů za podporu neziskové organizaci Salesiánů při navrhovaném snížení ceny zbytkového pozemku v jejich areálu jako podpora organizaci, která se stará o pardubické děti při volnočasových aktivitách. Nakonec byl tento bod stažen a paní náměstkyně Dvořáčková bude jednat s touto organizací o jejich dalších plánech, věřím, že město jim vyjde vstříc.


3️⃣ Diskuze: 
1)Pozval jsem zastupitele k podpisu petice za na podporu domácí péče, kterou organizuje Charita Česká republika a která je dokonce září k dispozici na podatelně pardubického magistrátu.
2) Požádal jsem o podporu projektu sdílené lednice a poděkoval za nabídku umístit ji do centra  Piráti - Pardubice, budeme o tom dále jednat.

3)Pozval jsem zastupitele na seminář o  BK Pardubice, který se bude konat 24.9. a tématem bude i projekt Dukla sportovní.


4️⃣ Projekty ITI: poděkoval jsem zastupiteli Snopkovi, že upozornil na to, že si město Pardubice musí stanovit priority, protože bychom nemuseli mít peníze na projekty, které budeme financovat z dotací EU. Doufám, že si to i on uvědomí, stejně jako další zastupitelé, až budeme v nejbližší době pravděpodobně schvalovat jeden projekt za několik set milionů Kč, který má být placen pouze z úverového rámce. Opravdu má být naší prioritou?


5️⃣ Proběhla emotivní diskuze u bodu 22 - odvolání členů rady města z důvodu jejich hlasování o podání odvolání k udělení výjimky Krajským úřadem Pardubického kraje k nesplnění emisních limitů Elektrárny Chvaletice. Zminil jsem, že je to hlavně na rozhodnutí voličů, kdo hájí zájem občanů nejen města Pardubic na čistší vzduch a že se zdraví lidí nedá měřit penězi, které soukromý provozovatel utratí za lepší filtry.
Následně v tajném hlasování nebyli odvoláni členové rady města Charvát, Kvaš, Mazuch, Rejda, Pelikán.

Přeji všem krásné páteční ráno!

Další fotografie: