Informace ze IV. Zastupitelstva města Pardubice

22. 2. 2019 11:16 Dne 21. února 2019 se konalo IV. Zastupitelstvo města Pardubic (dále ZmP). V následujících větách Vám přináším svůj pohled některé body tohoto jednání.

V rámci bodu 1 - zprávě o činnosti vedení města oznámil pan náměstek Kvaš, že se v pondělí 25. února bude konat smírčí jednání naší radniční koalice, v kterém se budeme zabývat navýšením cen za parkování v Pardubicích, které navrhuje gesční náměstek P. Kvaš z ODS. Postoj Koalice pro Pardubice (KPP) byl vlastně vyvolávajícím momentem k tomuto jednání a najdete ho zde:

http://www.koalicepropardubice.cz/prohlaseni-kpp-k-nove-navrzenemu-ceniku-placeneho-stani-na-mistnich-komunikacich-v-pardubicich/


Bod 2: ZmP schválilo ocenění osobností Pardubic, medailí ocenilo i dlouholetého přenostu chirurgické kliniky Pardubické nemocnice doc. K. Havlíčka, čestné občanství bylo uděleno paní Mgr. Jarmile Stibicové, české lidskoprávní a politické pardubické aktivistce a signatářce Charty 77, což nepřekvapivě nepodpořil zastupitel za KSČM pan V. Snopek.


Bod 4: ZmP schválilo po mnoha letech úsilí bezúplatný převod pozemků od Ministerstva obrany v lokalitě známé jako Červeňák. Teď nás čeká dlouhá cesta k tomu, aby se naplnil i náš bod volebního programu: přeměnit lokalitu v přírodně krajinářský park, kam budou lidé rádi chodit na procházky a budou tam moci sportovat a přitom se nebudou bát, že na ně spadne nemocný strom nebo zapadnou do některého z mnoha výmolů či zákopů. Pan Mgr. Haas nabídl městu podrobnou mapu orientačních běžců, kde jsou všechny tyto nejen terénní nerovnosti zmapovány. (obr.)


Bod č.8: Rád vítám v BK Pardubice a.s. v dozorčí radě zástupce opozice paní Mgr. Věru Vlastníkovou, která bude kontrolovat i mě jako zástupce města v představenstvu této akciové společnosti, kde má město Pardubice 15% podíl.


Bod 10: ZmP schválilo “Deklaraci o spolupráci na společném záměru – spolupráci v oblasti finanční podpory a koordinaci v přístupu prosazování společných zájmů záchrany a obnovy Larischovy vily mezi Statutárním městem Pardubice, Ministerstvem kultury ČR, Pardubickým krajem a Československou obcí legionářskou, z.s.” což považuji za velmi prospěšný projekt, abychom se důstojně připomínali temné stránky naší historie. (obr.)

Předběžný propočet investičních nákladů na revitalizaci budovy (v cenové hladině roku 2018) činní 55 mil (včetně výše uvedené opravy věže), 12 mil na přístavbu multifunkčního sálu a 2 mil vestavbu výtahu. Návrhem deklarace se zabývala porada vedení. Výsledkem je návrh na poskytnutí finanční dotace na obnovu Larischovy vily z rozpočtových prostředků města, a to ve výši 15 mil Kč poskytnutých v průběhu let 2019 - 2021 (5 mil. Kč ročně).


Bod 12: Byla projednána a schválena odpověď města na Petici Most přes Bylanku. V této souvislosti připojuji stanovisko KPP: Most, který by spojoval pravý a levý břeh obytných zón by vytvořil koridor pro provoz motorových vozidel, čímž by se zrušila klidová zóna na obou březích Bylanky. Chceme zachovat v této lokalitě status quo a nechat prostor (lokalita bývalého výběhu koní) i nadále jako lokalitu vymezenou pro rekreační zeleň, protože se jedná o poslední zelenou plochu v této oblasti.


Bod 13: Byla projednána odpověď města na Petici k záchraně kaple Nejsvětější Trojice. Po tom, co se zjistilo, že město ani není majitele kaple, podporuji pomoc současným majitelům s převodem torza kaple spolku Omnium z.s., který projevil zájem kapli zrekonstruovat.


Bod 19: ZmP vzalo na vědomí stav projektu Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic, který bude velkým přínosem pro naše školtví a kulturu ve městě Pardubice, i když náklady jsou vysoké. Město Pardubice bude usilovat o získání dotace na realizaci dvou projektů CPD a GAMPA z výzev ITI Hradecko-pardubické aglomerace, a to včetně podílu ze státního rozpočtu. Z výzev ITI by bylo možné usilovat o dotaci ve výši až 150 mil. Kč a to na základě jednání s poskytovatelem dotace. (obr.)


Bod 21: Jsem rád, že ZmP schválilo připojení k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”, která připomíná výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR) a při němž zahynulo na 80 000 Tibeťanů.


Bod 27: Byl asi nejsledovanějším bodem. Po dlouhé diskuzi, které se účastnili i poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nakonec zastupitelé schválili negativní stanovisko města Pardubice k udělení výjimky, o kterou požádala společnost Sev.en EC a.s. pro elektrárnu Chvaletice z důvodu platnosti nových emisních limitů v oblasti NOx a rtuti do ovzduší, které začnou platit od srpna roku 2021. Na podporu tohoto negativního vyjádření města jsem vystoupil v diskuzi a hlasování jednotlivých zastupitelů najdete v galerii. (obr.)


Posledním bodem byla diskuze, kde se mimo jiné zastupitel K. Haas z ODS pozastavoval nad jednáním radniční koalice k opozici. Jestli jsem to dobře pochopil, sám se přihlásil po kritice vlastní strany k opozici. Já sám se budu snažit udělat maximum pro to, aby vztahy mezi koalicí a opozicí nebyly v tomto volebním období tak vyhrocené, protože by nám mělo jít všem o to samé - aby se obyvatelům Pardubic v našem městě žilo dobře.


Jednání ZmP skončilo ve 22,30 hodin, tedy po 7,5 hodinách jednání včetně 2x15 minutové přestávky.

Další fotografie:mapa lokality Červeňákmapa areálu Larischovy vily a památníku Zámečekprojekt Centrální polytechnické dílny a Galerie města PardubicHlasování zastupitelů k bodu 27 - negativní stanovisko k výjimce k emisním limitů elektrárny Chvaletice