Informace ze III. Zastupitelstva města Pardubic

27. 1. 2019 12:25 Dne 24. ledna 2019 se konalo III. Zastupitelstvo města Pardubic. V následujících větách Vám přináším svůj pohled na toto jednání.

Na začátku vystoupil pan Řeháček z Klubu přátel Pardubicka a seznámil zastupitele s peticí k záchraně kaple Nejsvětější Trojice. V diskuzi jsem vystoupil a doporučil zastupitelům, aby se každý z nich jel podívat na trosky této kaple. Informoval jsem o postoji arcibiskupství Královehradecké diecéze k tomuto “objektu”, který již dávno neslouží náboženským účelům. Náměstkyně Dvořáčková informovala zastupitele, že není vůbec jasné, zda se jedná o majetek ve vlastnictví města a o jednání se soukromou firmou, která by byla možná ochotna kapli zachránit. Zároveň ujistila, že v nejbližších týdnech se demolice trosek kaple neplánuje.

Pan Linhart v dalším vystoupení veřejnosti informoval o svém postoji k výjimce pro vypouštění emisí Chvaletické elektrárny.

Zastupitelstvo města Pardubic (dále ZmP) bere na vědomí, že po prověření variantního umístění terminálu B na pozemcích ve vlastnictví města a na pozemcích městem odkupovaných od Českých drah, hodnotí tuto variantu umístění u pošty jako nevhodnou.

Poté byl schválen nákup pozemků od firmy Eurobit Real pro stavbu dopravního terminálu B za bytovým domem u nádraží. Považuji to za řešení, které umožní čerpat evropské dotace na tento projekt, přiblíží dopravní terminál pro meziměstské autobusy terminálu MHD a přiblíží ho i cestujícím, kteří přestupují na vlak.

ZmP schválilo záměr realizovat zvýšení základního kapitálu HC Dynamo Pardubice o 31 miliónů Kč. V diskuzi jsem vyzval k semknutí všech - trenérů, hráčů, fanoušků, partnerů klubu a politiků za jedním cílem - zachránit extraligu. Nicméně po ukončení sezóny se musíme vrátit k zodpovědnosti managementu za chyby, které se v této sezóně staly.

Byly schváleny dotace pro prodporu mládežnického sportu hokejistů, fotbalistů a basketbalistů.

Byl schválen komplexní plán prevence kriminality pro léta 2019-2021, který umožní našemu městu čerpat dotace na prevenci kriminality dotace z prostředků Ministerstva vnitra.

V diskuzi jsem svým příspěvkem podpořil a jsem rád, že byla schválena, dotaci 1,5 milionu Kč na rekonstrukci městského objektu, který bude využívat centrum Péče o duševní zdraví, které je součástí reformy psychiatrické péče.

V diskuzi na závěr jsem požádal ostatní politické kluby o podporu omezení hazardu nebo alespoň o zajištění nerozšiřování hazardního ráje v našem městě, kde je v současné době kolem 700 herních zařízení.

ZmP skončilo ve 21,30 hodin, tedy po 6,5 hodinách jednání včetně 2x15 minutové přestávky.

Další fotografie:Diskuzní příspěvek