Byl jsem zvolen radním města Pardubic

30. 11. 2018 08:29 Na ustavujícím Zastupitelstvu města Pardubice dne 19.11, 2018 jsem byl zvolen radním města Pardubic, jsem pověřen jednáním o Nadačním Pardubické nemocnice a zastupování města v tomto nadačním fondu a pro jednání v oblasti zdravotní péče s Pardubickou nemocnicí a Pardubickým krajem.

Odkaz na zápis ustavujícího zastupitelstva najdete zde: https://www.pardubice.eu/urad/radnice/zastupitelstvo/zapisy-z-jednani/2018/zapis-z-ustavujiciho-zasedani-zmp-dne-19-11-2018/

 

Termíny jednání rady města včetně programu na aktuální zasedání najdete zde: https://www.pardubice.eu/urad/radnice/rada/

 

Nebudu se samozřejmě věnovat při své práci pro město Pardubice jen oblasti zdravotnictví. Děkuji za zasílání podnětů na e-mail: vit.ulrych@mmp.cz. Těším se na ně!