6. Rada města Pardubic

21. 1. 2019 17:56 Dnes proběhla 6. Rada města Pardubic, na které jsme projednávali celkem více jak padesát bodů. V následujících větách Vám popíši ty nejdůležitější.

Schválili jsme návrh pravidel pro odměňování členů komisí, kteří nejsou členy ZmP a zásady náhrady mzdy pro neuvolněné členy ZmP a ukládá předložitpravidla ke schválení zastupitelstvu.

Vzali jsme na vědomí zahájení studie na projekt Pardubice - Tesla Kyjevská, která je hrazena investorem, který vyhrál výběrové řízení. Zde se budu investora snažit přesvědčit, aby v projektu bylo více zeleně než jak bylo uvedeno v podmínkách výběrového řízení a jak je i uvedeno v zadání studie.

Vzali jsme na vědomí programy valných hromad společností s majetkovou účastí města - HC Dynamo a.s., Dostihový spolek a.s. a EBA a.s. a delegovali na ně odpovědné osoby, které budou zastupovat město Pardubice.

Doporučili jsme zastupitelstvu ke schválení změny obsazení orgánů městských a.s. a dalších subjektů města.

Bylo dopoučeno uzavření reklamní smlouvy s Východočeskou televizí V1 ve výši 1 milion Kč. Zde jsem v diskuzi vyjádřil pochybnosti o nutnosti takové výše smlouvy na reklamu města.

Rada města Pardubic (dále RmP) vzala na vědomí variantní řešení umístění dopravního terminálu B - pozemek u pošty není vhodný vzhledem k nesouhlasu současných vlastníků pozemků a tomu, že není možné dodržet požadavek na počet odstavných stání pro autobusy.

Schválili jsme nákup pozemků od společnosti Eurobit Real, kde je připraven projekt dopravního terminálu, RmP preferuje velkou variantu terminálu. V diskusi jsem doporučil náměstkyni H. Dvořáčkové a náměstkovi P. Kvašovi jednat o odkupu dalších pozemků v této lokalitě se současným vlastníkem, které navazují na tento pozemek, aby projekt terminálu mohl být ještě velkorysejší. Tento nákup pozemků samozřejmě ještě musí schválit zastupitelstvo.

Podpořili jsme zadání projektu k integraci cizinců, zde jsem v diskuzi zmínil vhodnost konzultace s městy podobné velikosti a podobnými problémy jako je např. Plzeň.

Vzali jsme na vědomí analýzu vhodnosti lokalit pro výstavu domova pro seniory v tomto pořadí: 1. Areál Štrossova, varianta II, 2. Areál Štrossova, varianta I a následně další výstavba, 3. Areál bývalých kasáren T.G.M., 4. Areál bývalých kasáren Hůrka, 5. Lokalita Závodu míru, 6. Areál bývalé ZŠ Nemošice.

Projednali jsme žádost HC Dynamo o mimořádnou finanční dotaci pro hokejový klub s cílem zachránit v Pardubicích extraligu. V diskuzi na můj dotaz deklarovali členové představenstva HC ochotu dát své funkce k dispozici, pokud bude baráž neúspěšná, což už ostatně sdělili na diskuzním foru s fanoušky.